Landskapstrollsländor utsedda

Rösta på din favorit som ditt landskaps trollslända! Så lät budskapet som under 2021 gick ut från Trollsländeföreningen till både medlemmar och allmänhet i hela landet. Vi presenterade landskapsvisa nomineringar och genom att klicka sig fram mellan dessa kunde man rösta på sin egen favorit för varje landskap, eller nöja sig med sitt eget. För varje landskap fanns det tre arter att välja på, och nu presenterar vi resultatet.

För alla svenska landskap finns det nu en landskapstrollslända. Varje landskap och dess trollslända presenteras i text och bild på vår hemsida. Vi berättar också vad trollsländor är, ger svar på de vanligaste frågorna och redogör för hur urvalet till nomineringarna gjordes. Tillgängligt finns också ett temanummer av vår medlemstidning Mosaik – normalt endast för medlemmar – som vem som helst kan ladda ned.

Alla landskap och all övrig information finns samlad här.

Sveriges 25 landskapstrollsländor. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: tvåfläckad trollslända

Från att ha betraktats som en stor sällsynthet, har tvåfläckad trollslända under 2000-talet hittats på en mängd platser i Sverige. Mycket tyder på att arten ökat men också att allt fler som tittar på trollsländor använder kikare. Detta kan nämligen vara ett stort hjälpmedel för att se arten då hanen flyger mycket längre ut över öppet vatten än andra arter. Endast sällan kommer den nära strandkanten, men dagar med kraftig vind kan den flyga närmare i partier med lä. Spana efter patrullerande hanar som ofta håller revir över partier med näckrosor. Läs mer om och se fler bilder här.

Tvåfläckad trollslända. Foto: Per Karlsson Linderum / Trollsländeföreningen.

Vi behöver fler bilder

Trollsländeföreningen söker bilder! Vi behöver fler bilder för att uppdatera våra artbeskrivningar på hemsidan samt till kommande nummer av medlemstidskriften Mosaik. Vill du bidra så skicka bilder till Magnus. Vi kan inte ge någon ersättning men fotograf anges alltid.

De arter vi för närvarande behöver bilder på är blåbandad jungfruslända, citronfläckad kärrtrollslända, blå jungfruslända (främst honor), svart ängstrollslända, grön flodtrollslända, vassmosaikslända, blå kejsartrollslända, större sjötrollslända, vinterflickslända, dvärgflickslända, nordisk kärrtrollslända (främst honor), spjutflickslända och pudrad kärrtrollslända.

Det ska företrädelsevis vara bilder där det tydligt går att se vilken art det är, så foton på tenerala, larvhudar, larver och annat är just nu av mindre intresse.