Vi behöver fler bilder

Trollsländeföreningen söker bilder! Vi behöver fler bilder för att uppdatera våra artbeskrivningar på hemsidan samt till kommande nummer av medlemstidskriften Mosaik. Vill du bidra så skicka bilder till Magnus. Vi kan inte ge någon ersättning men fotograf anges alltid.

De arter vi för närvarande behöver bilder på är blåbandad jungfruslända, citronfläckad kärrtrollslända, blå jungfruslända (främst honor), svart ängstrollslända, grön flodtrollslända, vassmosaikslända, blå kejsartrollslända, större sjötrollslända, vinterflickslända, dvärgflickslända, nordisk kärrtrollslända (främst honor), spjutflickslända och pudrad kärrtrollslända.

Det ska företrädelsevis vara bilder där det tydligt går att se vilken art det är, så foton på tenerala, larvhudar, larver och annat är just nu av mindre intresse.