Tips på ny publikation

John Strand, Hushållningssällskapet Halland, har gjort en personlig sammanställning över trollsländor och trollsländelokaler i Halmstads kommun. Grunden är inventeringar av anlagda våtmarker i två större projekt: ”LIFE-Goodstream”, finansierat av EU, Havs- och vattenmyndigheten samt Prytz stiftelse och ”Våtmarker som flödesbuffrare”, finansierat av Naturvårdsverket. Se eller ladda ned den som pdf här.