Bandad ängstrollslända

Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) D: Gebänderte Heidelibelle Dk: Båndet Hedelibel FIN: Vyösyyskorento GB: Banded Darter N: –

Huskvarna, Sm, sep 2011.

Huskvarna, Sm, sep 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.


Bandad ängstrollslända har på senare år utökat sin utbredning kraftigt i till exempel Belgien och Nederländerna, så att fynd skulle dyka upp även i Norden har under en tid varit högst väntat. Att det skulle hittas minst 50 ex inklusive äggläggande utanför Huskvarna i september 2011, kom ändå som en stor överraskning. Den sågs där även året därpå, men har sedan trots många riktade eftersök ej kunnat återfinnas.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Den är lokal till sin utbredning, men där den finns kan den formligen explodera i antal och vara helt dominerande. Enstaka fynd har gjorts i Danmark (juli 1998) och Finland (juli 2010 och juli 2011).

Bandad ängstrollslända är känd för att vara en mobil art som dyker upp från ingenstans, ofta vid nyligen skapade våtmarker som till stora delar saknar vegetation, eller där framsipprande vatten skapar kärrlika miljöer. Den gillar också sakta rinnande vatten, som kanaler, med gott om vegetation. Under gynnsamma förhållanden finns den även i stillastående vatten som i grustag.

Vill du bidra med bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
– Fyndet av nya Sverigearten Sympetrum pedemontanum – upptäckarnas egen historia.
– Inga bandade ängstrollsländor (Sympetrum pedemontanum) 2013.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.