Visste ni att trollsländor ändrar färg med åldern?

När trollsländorna lämnar larvstadiet har särskilt flicksländorna oftast mycket dämpade färger, medan de egentliga trollsländorna ofta är klart gula. Under en tid ändrar de sedan gradvis färg, vanligen tar det några dagar eller någon vecka beroende på t ex väder och temperatur. Blåfärgade flicksländor är ofta blekt rosa-bruna när de lämnat vattnen. Andra kan genomgå en gradvis färgförändring när de blir äldre, som större kustflickslända, vars honor har flera olika färgformer. Några från violett till brunt, andra från laxrosa till blått.

De förändrar även färg när de är riktigt gamla. Det kan bero på slitage men en del gamla honor kan också utveckla en närmast hanlik färg. Exempelvis större- och blodröd ängstrollslända kan gå från gulbrun till rödbrun och större sjötrollslända från gulbrun till blåaktig eller grå. De kan alltså både blekna och får starkare färger. Riktigt gamla individer av nästan alla arter blir närmast helsvarta.

Ju längre vi kommer in på hösten, ju färre arter är det som fortfarande flyger. En art som är vanlig i hela landet och som flyger under sensommaren och hösten är svart ängstrollslända. Här visar vi några bilder som visar på den artens förvandling, från teneral och klargul till sliten och svart. Klicka på en bild för att komma in i galleriet och bläddra mellan bilderna.

Internationell trollsländetillställning i Sverige 2016

12017428_1486676251640218_4554290596158846941_oUnder 2016 kommer Trollsländeföreningen att vara med och arrangera en internationell konferens i Skåne på temat trollsländor och deras miljöer.

Konferensen European Congress on Odonatology (ECOO) är en europeisk trollsländekonferens och mötesplats som arrangeras vartannat år sedan 2010. ECOO 2016 är därmed den fjärde i ordningen men den första i Nordeuropa.

ECOO välkomnar vem som helst som är intresserad av eller som på olika sätt arbetar med eller forskar på trollsländor var som helst i världen. Se mer om ECOO här!

Atlas över Europas trollsländor

Atlas European3Mer än 50 personer har under det senaste decenniet verkat för att för första gången sammanföra all tillgänglig kunskap om de europeiska trollsländearternas förekomst. I december kommer resultatet i form av boken ”Atlas of the European dragonflies and damselflies”. Det här är en viktig publikation som kommer att vara till stor hjälp för alla som månar om skydd och utveckling av trollsländor och miljöerna de lever i, men också av stort intresse för den som helt enkelt vill förkovra sig mer. Mer information om boken, ett särskilt förköpserbjudande, uppslag ur atlasen med mera finns att se här.

Månadens trollslända: höstmosaikslända

EH4_JUST_BESKUREN

Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Hösten har gjort sitt intåg i landet men fortsatt flyger det en del trollsländor. Några arter flyger faktiskt uteslutande sent på året, som månadens trollslända höstmosaikslända. Den börjar flyga under slutet av juli, och kan milda höstar ses en bra bit in i oktober, med enstaka fynd gjorda även i november.

Har du de senaste veckorna sett ansamlingar av ganska stora, blåglänsande trollsländor flyga fram och åter på några meters höjd, gärna i läpartier längs trädridåer, i gläntor eller i parker och trädgårdar, ja då har du säkerligen sett just höstmosaikslända.

Läs mer om månadens trollslända höstmosaikslända här!

Hane, Pajala. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Föregående månadstrollsländor
Mars: vinterflickslända.
April: griptångsflickslända
Maj: tidig mosaikslända.
Juni: bred trollslända.
Juli: blågrön mosaikslända.
Augusti: grön flodtrollslända.