Atlas över Europas trollsländor

Atlas European3Mer än 50 personer har under det senaste decenniet verkat för att för första gången sammanföra all tillgänglig kunskap om de europeiska trollsländearternas förekomst. I december kommer resultatet i form av boken ”Atlas of the European dragonflies and damselflies”. Det här är en viktig publikation som kommer att vara till stor hjälp för alla som månar om skydd och utveckling av trollsländor och miljöerna de lever i, men också av stort intresse för den som helt enkelt vill förkovra sig mer. Mer information om boken, ett särskilt förköpserbjudande, uppslag ur atlasen med mera finns att se här.