Nästa medlemsblad

Nu börjar vi arbetet med nästa medlemsblad, som lär bli späckat med tanke på vilket fin säsong vi haft. Artiklar om första svenska karmintrollsländan är förstås given, liksom rekorduppträdandet av vandrande ängstrollslända m fl arter som setts i nya landskap. Har du själv önskemål på innehållet eller vill du bidra med något? Hör av dig till oss!

Första karmintrollsländan i Sverige, Ravlunda, Skåne 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ännu en exot påträffad

Idag fotograferades en asiatisk flickslända i ett akvarium i Bromma, det är sjunde gången vi känner till liknande fynd i Sverige. Mörkertalet är säkerligen enormt, för det kan inte vara många som hittar trollsländor i sina akvarier som rapporterar dem. Läs mer om dessa fynd och hur de hamnar hos oss här.

En asiatisk flickslända utanför Lund i augusti 2018, liknande den som hittades i Bromma idag. Foto: Linus Hedh.

Månadens trollslända oktober

Trollsländesäsongen börjar gå mot sitt slut och allt färre arter kan påträffas. En del mosaiksländor och ängstrollsländor kan fortsatt vara ganska vanliga, om inte frost och snö tar överhanden. Bland flicksländorna är det betydligt färre arter som är aktiva i oktober, förutom vinterflickslända är det i stort sett enbart mindre smaragdflickslända, vilken är månadens trollslända.

Mindre smaragd är en art på spridning men samtidigt en art som med stor sannolikhet är något underrapporterad. Detta då det är allt färre som aktivt letar trollsländor när säsongen lider mot sitt slut. Troligtvis finns den mer utbrett och i fler landskap än vad vi vet idag. Så ge dig ut och leta även om det på kartan inte ser ut som att den setts i dina hemtrakter.

Läs mer om mindre smaragdflickslända här.

Hanne. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.