Seminarium om trollsländor och dykare

Välkomna till seminarium om trollsländor och dykarskalbaggar torsdagen den 8 juni på Ravlunda skjutfält i Skåne. Seminariet innehåller muntliga presentationer på engelska samt besök vid några av våtmarkerna på Ravlunda i jakt på trollsländor och dykare. Seminariet är kostnadsfritt och inkluderar kaffe, lunch och transporter under fältbesöket. Seminariet är en del av Life-projektet ”SemiAquaticLife” och är nu öppet för anmälan. Anmälan är obligatorisk och antalet deltagare är begränsat till 30. Det kan vara möjligt att var några fler om intresset är stort. Mer information finns här och anmälningsblankett här.

Månadens trollslända: vinterflickslända

Mars månad är här och med den ökar chansen radikalt för att man ska stöta på vinterflickslända. Det finns tre arter vinterflicksländor i världen och gemensamt för de alla är de diskreta färgerna och att de övervintrar som fullbildade sländor. Det är det senare som gör att man till skillnad från alla andra arter trollsländor kan se vinterflickslända under tider på året då inga andra arter flyger. De kan övervintra långt från vattensamlingar och störst chans att hitta dem under mars har man på solbelysta, öppna marker som gläntor och hyggen. Lite senare återfinns de vid vatten där de letar partners. Se mer om månadens trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.