Tegelröd ängstrollslända

Hane. Foto: Hans Ivarsson.

symvulkSympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) D: Gemeine Heidelibelle Dk: Almindelig Hedelibel FIN: Punasyyskorento GB: Moustached Darter N: Sørhøstlibelle (äldre svenskt namn: allmän ängstrollslända).


Tegelröd ängstrollslända återfinns i en mängd vatten av både stillastående och långsamt rinnande karaktär, men den är vanligast vid vegetations- och näringsrika vatten. Arten har ettårig larvutveckling.

Tegelröd ängstrollslända är en av de mer allmänna arterna i hela sitt nordiska utbredningsområde. Den finns i hela Danmark och i Norge längs sydkusten. I Finland påträffas den i de södra delarna och längs kusten upp till svenska gränsen. I Sverige finns den upp till Norrlandsgränsen och från där längs kusten upp till finska gränsen.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Arten är mycket lik några andra ängstrollsländor, i synnerhet större ängstrollslända. Liksom för flera andra arter av ängstrollsländor är hannen av tegelröd just röd, medan honan är mer gulaktig. Båda könen är dock gula när de lämnar larvtillvaron bakom sig, för att sedan gradvis ändra färg.

Se vår nyckel (länk nedan) till alla våra ängstrollsländor.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
 Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.