Månadens trollslända: gungflymosaikslända

Sensommaren och hösten är mosaiksländornas tid. Höst-, starr- och blågrön mosaikslända är de som de flesta ser mest av, men bland dem döljer sig ofta en doldis: gungflymosaikslända. Vill du se arten måste du bege dig till vattenmiljöer med riktigt blöta, närmast grötaktiga gungflyn med vitmossa där honan lägger ägg. Det innebär våtmarker som näringsfattiga mossar, myrar, igenväxande eller vegetationsrika torvgravar i skogsmiljöer och kanter på mindre sjöar. Där kan den å andra sidan vara rikligt förekommande.

Se mer om månadens trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.