Vinterflicksländor lite här och var

Sölve grustag, Bl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Vinterflickslända, Sölve grustag, Bl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Den senaste tiden har det rapporterats vinterflicksländor i flera landskap. Stöter du på en flickslända under den här tiden, fram till sista dagarna i april, är det någon av de två arterna vinterflicksländor. Den ena är ytterst sällsynt, den andra tämligen allmän i delar av främst sydöstra Sverige. Följ vad som rapporterats de senaste sju dagarna via den här länken och rapportera gärna in på Artportalen om du ser någon!

Månadens trollslända: sibirisk vinterflickslända

Foto: Christer Bergendorff.

Foto: Christer Bergendorff.

Mars är här och då har vi nått den månad då de allra tidigaste flicksländorna har rapporterats i Sverige. Dessa utgörs alltid av vinterflickslända, som vi presenterade som månadens trollslända i mars 2015 (se den här). Ett år senare har det blivit dags för den betydligt ovanligare och nära släktingen sibirisk vinterflickslända att porträtteras, en art som i Sverige endast rapporterats tillfälligt, men visst skulle den kunna dyka upp igen! Se mer om månadens trollslända här.

Föregående månadstrollsländor
2015: Mars: vinterflicksländaApril: griptångsflickslända Maj: tidig mosaikslända. Juni: bred trollslända. Juli: blågrön mosaikslända. Aug: grön flodtrollslända. Sep: höstmosaiksländaOkt: tegelröd ängstrollsländaNov: större ängstrollslända. Dec: brun kejsartrollslända2016: Jan: karmintrollslända. Feb: västlig trädflickslända.

Bli medlem i Trollsländeföreningen: info här.