Månadens trollslända: sibirisk mosaikslända

Äggläggande hona i Finland 2016. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden riktar vi dock inte blickarna längre bort än till våra östliga grannländer, för där hittar vi sibirisk mosaikslända.

Sibirisk mosaikslända är en riktig jätte! Det är Nordens största trollslända och en av de allra största i Europa. Denna kraftiga lilla helikopter till trollslända förekommer i skogsmiljöer med näringsfattiga mindre skogssjöar och mossgölar. Den ses sällan långt därifrån så chansen är nog liten att den kommer att dyka upp i Sverige. Men med trollsländor vet man förstås aldrig!

Läs mer om januari månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.