Tips på ny publikation

John Strand, Hushållningssällskapet Halland, har gjort en personlig sammanställning över trollsländor och trollsländelokaler i Halmstads kommun. Grunden är inventeringar av anlagda våtmarker i två större projekt: ”LIFE-Goodstream”, finansierat av EU, Havs- och vattenmyndigheten samt Prytz stiftelse och ”Våtmarker som flödesbuffrare”, finansierat av Naturvårdsverket. Se eller ladda ned den som pdf här.

Månadens trollslända: mindre kustflickslända

Mindre kustflickslända är en art på spridning norrut som inte sällan uppmärksammas genom dess bjärt färgade honor som går i toner av orange, turkost och limegrönt. Högst sannolikt är arten betydligt vanligare än vad fyndbilden visar och särskilt riktade eftersök i lämpliga miljöer bör kunna utöka utbredningskartan. Se mer om arten och fler bilder här.

iscpum
Hona av den brandgula formen. Foto: Magnus Billqvist.

Tack till alla!

Årets Sommarläger är till ända; tack till alla deltagare och de som ordnade med allt inför och under lägret. I vanlig ordning kommer någon form av rapport från lägret i höstens nummer av Mosaik, men redan nu finns ett reportage i Lerums tidning.

De flesta av deltagarna under lägret 2023 vid Udden i Tollered. Foto: Magnus Billqvist.

Dags för läger!

I morgon startar årets Sommarläger, av många ansett som höjdpunkten som inte ska missas. Alla är välkomna, även för kortare besök, som att följa med ut en dag eller en stund. Allt du behöver veta finns här.

Bild från ett av våra vid det här laget ganska många Sommarläger.

Månadens trollslända juni 2023

Juni är troligen den mest artrika månaden för trollsländor i landet. Tidiga arter flyger ännu samtidigt som försommararterna har börjat komma igång. Mot slutet av månaden börjar också sensommararterna att flyga. En för många välbekant art som flyger från tidig vår och in i augusti är bred trollslända. Det är en karakteristisk art som ofta är enkel att komma nära och en trollslända alla som anlägger dammar snabbt kommer i kontakt med. Läs mer om bred trollslända och se fler bilder här.

Hane av bred trollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: tidig mosaikslända

En av de mest omisskännliga vårprimörerna är tidig mosaikslända. Den tillhör det knippe av arter som är tidigt på vingarna, de flesta (normala) vårar ses enstaka redan under första veckan av maj. Det är en ganska stor trollslända men tydligt mindre än de övriga mosaiksländorna. De utgör dock knappast en förväxlingsrisk eftersom tidig mosaikslända flyger flera veckor före arter som blågrön mosaikslända, som den mest liknar. Läs mer om tidig mosaikslända här.

Hane, honan är brunare och lite mer diskret tecknad. Foto: Magnus Billqvist.