Trollsländekatalogen är uppdaterad

Nu har Artportalens provinskatalog för trollsländor uppdaterats. Sedan senast detta gjordes, 2018, har drygt 70 nya landskaps/regionfynd gjorts. En betydande ökning av kunskapen om utbredningen av Sveriges trollsländor således. Ökningen är en kombination av att okända bestånd hittats i områden där de sannolikt funnits sedan tidigare, att nya arter koloniserar landet, samt att inhemska arter ökar sin utbredning. Du hittar katalogen här.