Nyckel till Sveriges ängstrollsländor

De olika arterna av ängstrollsländor flyger under hela sommaren och en bra bit in på hösten. Hanar är oftast rödaktiga, honor mer gulaktiga, men det finns stor variation och en art är huvudsakligen svart. Båda könen är som tenerala (fräscha) gula. Om de ser ut ”som de ska” och är fräscha är det vanligtvis inga större svårigheter att skilja dem åt, men de ställer ofta till bekymmer, särskilt under senare delen av säsongen. Det finns dock några enkla tips för att snabbt kunna utesluta och artbestämma en majoritet av individerna. Epitheca – Trollsländebloggen gjorde 2014 en mycket enkel och generaliserad nyckel för att bidra till att fler ängstrollsländor skulle kunna artbestämmas. Nyckeln har sedan dess flitigt använts. Här är en uppdaterad version av den nyckeln, en mer utvecklad version av nyckeln finns i boken Nordens trollsländor (2019) och en uppdaterad och utökad i Nordens trollsländor (andra upplagan, 2023).

Blodröd ängstrollslända, hanne. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Nyckeln tar inte hänsyn till variationer och generaliserar en del, men du bör ändå kunna artbestämma en stor majoritet ganska enkelt med dess hjälp. Observera att vi eliminerat hane och hona här, så färger och könstypiska karaktärer har vi försökt skippa så långt möjligt, för att man inte ska behöva lära sig könsbestämma dem också. Viktigt att tänka på när du fotograferar en (ängs)trollslända och vill använda bilden för artbestämning, är att ta bilder på de karaktärer man behöver se (se respektive art nedan). Ibland kan en i övrigt fantastiskt fin bild inte vägleda då den inte visar dessa karaktärer.

För mer kött på benen om arterna länkar vi till respektive art på vår hemsida. Glöm inte att du kan klicka på de flesta av bilderna för att se dem i större format. Innan du ger dig in i nyckeln så kolla först så det verkligen är en ängstrollslända du vill artbestämma. De som oftast misstas för ängstrollsländor eller vice versa är honor eller unga hanar av mindre sjötrollslända. Dess långa, gula vingmärken är en av många saker som skiljer den från ängstrollsländorna.

Hona av mindre sjötrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

1. Har den stora, breda, mörka band på vingarna? Om nej, gå till 2. Om ja, då är det bandad ängstrollslända (mycket sällsynt och tillfällig, endast funnen på en plats i landet 2011-2012).

Hanne av bandad ängstrollslända, Huskvarna 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

2. Är de undre halvorna av ögonen tydligt grå (inte gröna eller grönaktiga eller med grönstick som en del äldre individer av andra arter kan ha)? Om nej, gå till 3. Om ja, då är det vandrande ängstrollslända (sällsynt och oregelbunden). 

3. Har den stora, tydliga, saffransgula partier på vingarna, särskilt bak OCH är helsvart på undersidan av bakkroppen (se bild)? Om nej, gå till 4. Om ja, då är det gulfläckad ängstrollslända (inte ovanlig, men fluktuerar i antal mellan åren). Utbredningen av det gula varierar kraftigt, från väldigt mycket till ganska lite. Honor och yngre hanar är gulaktiga, äldre hanar röda.

Hanne av gulfläckad ängstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

4. Har den HELT svarta ben (utom möjligen mycket lite ljust på något ben närmast kroppen)? Om inte, gå till 5. Om ja, fortsätt nedan på 4 a.

4 a. På mellankroppens ovansida, mellan huvudet, och vingfästena, finns en mörk teckning i form av ett upp-och-nervänt T (se bild). Om nej, gå till 4 b. Om ja, då är det blodröd ängstrollslända (en av de allra vanligaste arterna upp till åtminstone Gävle). Trollsländan är vidare mycket röd (hanar) eller rödaktig (äldre honor). Yngre individer är liksom de flesta andra arter gulsvarta, men har ändå T-teckningen. Till skillnad från svart ängstrollslända har den inte svarta bihang.

Blodröd ängstrollslända, hanne. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

4 b. På mellankroppens ovansida, mellan huvudet, och vingfästena, finns en mörk teckning i form av en fylld triangel (se bild). På mellankroppens sida finns ett brett, svart band och i detta finns flera små, gula/ljusa prickar. Sländan är mycket mörk (hanar) eller gul med mycket svart (honor, yngre hanar), men inte röd. Den svarta triangeln kan vara svår att se på gamla hanar, men de är å andra sidan helt svarta, vilket ingen annan art är. Det är också den enda arten som har svarta bihang. Detta är svart ängstrollslända (en av de vanligaste och mest spridda arterna, särskilt i mer näringsfattiga miljöer).

Svart ängstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

5. Benen är INTE helt svarta, utan har större eller mindre partier med gult/ljust, i formen av tunna eller breda linjer eller fläckar. Gå vidare till 5 a. (Observera att vi här inte tar med de arter som redan uteslutits ovan).

5 a. Frambenen, och särskilt ”låren”, har mer eller lika mycket gult/ljust som mörkt (se bilder). Om inte, gå till 5 b. Om ja, då är det tegelröd ängstrollslända (en av våra allra vanligaste arter i stora delar av landet utanför fjällkedjan). OBS: kolla runt på alla sidor av låren så du verkligen ser hela, då bilder i vissa vinklar kan dölja det gula på benen.

5 b. Benen är mörka, ofta mycket mörkt svarta, med tunna linjer i gult/ljust/rött som ibland kan vara så tunna att de är svåra att se (det senare gäller särskilt äldre exemplar). Om inte, gå till 5 c. Om ja, då är det är större ängstrollslända (som finns i olika former och utseende, och kan vara riktigt besvärlig och varierande. Den finns i södra halvan av landet och kan vara lokalt vanlig).

5 c. Inget av ovanstående i hela nyckeln passar in, men du är ändå säker på att det är en ängstrollslända. Då är det en otypisk individ, eller så har du missat något ovan. Väldigt vanligt är att man missar vad som är helmörka ben eller ej. Även de arter som har helmörka ben kan ha ljusa partier på de första millimeterna på låren. Tänk också på att bilder ofta ljuger, och det är vanligt att benen på bilder INTE förefaller vara svarta trots att de är det.

Kommer du inte längre i nyckeln trots att du försökt mer än en gång och är säker på att du gjort rätt och att det är en ängstrollslända, så finns det fler karaktärer för varje art som vi avstått från att ha med för att göra det enkelt. Gå vidare kan du göra genom att titta på t ex hanens sekundära könsorgan, honans valvula, mustaschens omfattning, med mera.

Eller så är det något helt annat! Är du helt säker på att det är en ängstrollslända och dess ben är tydligt nästan helt ljusa (ljust gula, ljust röda eller ljust bruna), tydligt mer än de är svarta, ja då får du höra av dig för då kan det vara något riktigt kul.