Mosaik 2/21 på gång

Nästa nummer av MOSAIK är under färdigställande och kommer troligtvis ut till alla medlemmar i början av augusti. Vi hoppas det är något ni ser fram emot! Ur innehållet i 2/21 som omfattar (minst) 50 sidor kan nämnas:

– Säsongen är långt ifrån över men då det gjorts en hel del intressanta fynd redovisar vi för dessa. Läs om flera nya provinsfynd, landets andra karmintrollslända, bästa beviset för att klarblå mosaikslända reproducerar sig i landet, mindre rödögonflicksländans fortsatta expansion med mera.
– Artikelserien Porträttet återkommer efter en tids frånvaro. Linda Birkedal har samtalat med Tommy Karlsson, pionjären som låg bakom landets första regionala atlasinventering och som ansvarar för Sveriges uppföljning och rapportering av arterna inom den biogeografiska uppföljningen.
– Per Karlsson Linderum har varit i Albanien på naturresa och berättar om trollsländor, naturen, bunkrar och delikatesser i ett av Europas mest glömda hörn.
– I Kåseriet bjuder vi in medlemmar att fritt kåsera kring trollsländor. Den här gången välkomnar vi John Strand som berättar om projektet LIFE-Good Stream och hur det fått honom biten av trollsländor.
– Linné var som vanligt först men vilka har sedan satt sin prägel på den svenska odonatologin? I den särklass längsta artikel vi haft med i MOSAIK redogör Magnus Billqvist för den svenska odonatologins historia, från Linnés lärare Kilian Stobæus på 1700-talet till den första karmintrollsländan 2019.