Årsrapport för Projekt Trollsländor i Närke

Närkes Insektsförening atlasinventering av landskapets trollsländor har avslutat sin andra fältsäsong. Många spännande fynd har gjorts och flera tidiga slutsatser kan dras tack vare inventerarnas gemensamma insatser. Projektet är ett fyraårigt inventeringsprojekt 2016-2019 med syftet att är dels att undersöka och kartlägga Närkes trollsländefauna och dels att främja allmänhetens intresse för insekter och naturen i stort. Inventeringen sker på helt ideell basis. Projektet tjuvstartade 2016 men huvudinventeringen sker 2017-2019. Eventuellt kommer kompletterande insatser att göras 2020 i dåligt inventerade rutor. Här summeras resultatet och intrycken så här långt.