Månadens trollslända: Argiocnemis rubescens

Hane av Argiocnemis rubescens. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Vi fortsätter att under vår mörka årstid presentera trollsländor från andra delar av världen. Först ut 2024 är den vackra och näpna flicksländan Argiocnemis rubescens. Den tillhör de asiatiska trollsländor som påträffats i Europa genom handeln med akvatiska växter. På det sättet har den hittats i eller i anslutning till akvarier och växthus. Den är långt ifrån ensam om detta, något vi uppmärksammar 25 januari genom en föreläsning online. Se mer om den här. Läs mer om Argiocnemis rubescens här.