Argiocnemis rubescens

Hane av Argiocnemis rubescens. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Den vackra och näpna flicksländan Argiocnemis rubescens finns i Indien, södra Kina, Sydostasien, Nya Guinea och Australien. Där påträffas den i och längs kärr och andra grunda våtmarker i skogsbryn och sumpskogar. De bjärt färgade delarna av flicksländan syns väl i de mörka miljöer arten påträffas i, medan resten av kroppen smälter in i omgivningarna. Detta är vanligt förekommande hos arter i tropiska miljöer, särskilt sådana som lever i regnskog.

I vanlig ordning finns inget svenskt namn men på engelska finns det flera, som Red-tipped shadefly, Variable shadowfly och Variable sprite. Skälet till att det ofta finns flera olika engelska namn är förstås att det är ett språk som talas i många länder och det finns sällan enhetliga namn.

Argiocnemis rubescens tillhör de asiatiska trollsländor som påträffats i Europa genom handeln med akvatiska växter. På det sättet har den hittats i eller i anslutning till akvarier och växthus. Den är långt ifrån ensam om detta, något vi uppmärksammar 25 januari genom en föreläsning online. Se mer om den här.

Alla tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Honor och unga hanar är mer diskret tecknade men särskilt honorna kan bli närmast lysande röda med bjärt färgade huvudfläckar. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.