Månadens trollslända: Acisoma panorpoides

Acisoma panorpoides, hane, Singapore. Foto: Magnus Billqvist.

Det finns enbart sex kända arter i släktet Acisoma men de utgör samtliga vackra och udda trollsländor. Främst är det formen som fångar ögat eftersom de alla har märkbart avvikande bakkroppar. De är både avsmalnande och vidgade, både tunna och tjocka och ger helt olika intryck beroende på vilken vinkel man ser dem från. De är också mycket små, förvånansvärt så och något man hajar till för när man ser dem.

Alla sex arterna förekommer i Afrika men tre av dem hittas dock enbart på Madagaskar. Fem av de sex arterna anses vara allmänna, hittas i många olika miljöer och uppvisar stor tolerans mot föroreningar och trivs dessutom i störda miljöer. En av dem – Acisoma ascalaphoides – är det rakt motsatta och enbart känd från 3–4 platser på Madagaskar. Därför är den bedömd som Starkt hotad (EN).

Månadens trollslända Acisoma panorpoides saknar svenskt namn men har i (vanlig ordning) flera på engelska, som Asian pintail och Grizzled pintail. Det är den enda av de sex arterna som även finns utanför Afrika, med en mycket vid utbredning som sträcker sig från västligaste Afrika hela vägen till Japan. Tittar du i böcker som bara har några år på nacken kan det se ut som arten finns i Nordafrika men detta stämmer inte. På senare tid har det istället visat sig att månadens trollslända består av flera arter och det är en av dessa – Acisoma inflatum – som finns sällsynt i Algeriet (men allmän söder om Sahara).

Könen är ganska lika i formen. Hanarna är svarta och blåaktiga i en något mintgrön ton medan honorna har liknande svart teckning men går mer i gulgrönt. Se några bilder på arten ur olika vinklar nedan.

Våra övriga månadspresentationer finns samlade här.