Nya bilder på hemsidan

Under arbetet med presentation av landskapstrollsländorna fick vi in massor med trollsländefoton från många olika personer. Nu har artpresentationerna utökats med stora delar av dessa bilder och framöver kommer de även att synas under aktiviteter, inlägg av olika slag och som månadens trollslända. Stort tack till alla som bidragit!

Blåbandad jungfruslända. Foto: Vivian Kristoffersson.

Månadens trollslända: mindre smaragdflickslända

Trollsländesäsongen börjar gå mot sitt slut och allt färre arter kan påträffas. En del mosaiksländor och ängstrollsländor kan fortsatt vara ganska vanliga, om inte frost och snö tar överhanden. Bland flicksländorna är det betydligt färre arter som är aktiva i september till oktober, förutom vinterflickslända är det i stort sett enbart mindre smaragdflickslända, vilken är månadens trollslända.

Mindre smaragd är en art på spridning men samtidigt en art som med stor sannolikhet är något underrapporterad. Detta då det är allt färre som aktivt letar trollsländor när säsongen lider mot sitt slut. Troligtvis finns den mer utbrett och i fler landskap än vad vi vet idag. Så ge dig ut och leta även om det på kartan inte ser ut som att den setts i dina hemtrakter.

Läs mer om mindre smaragdflickslända här.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Digital föreläsning om ny europeisk rödlista

För närvarande pågår arbetet med att uppdatera den europeiska rödlistan för flera artgrupper. En av dessa utgörs av trollsländorna. Magnus Billqvist, en av de fem i den internationella expertgruppen som fått uppdraget att bedöma statusen för Europas trollsländor, berättar om arbetet med att uppdatera rödlistan. Se mer om föredraget här.

Patrullerande kilfläckslända vid Albrunna. Foto: Magnus Billqvist.

Ny art för Norge

Det var förvisso väntat men vi vill ändå gratulera Norge för deras 52:a trollsländeart: mindre kejsartrollslända. Astrid Meyer-Knutsen från Stavanger fotograferade en för henne okänd trollslända vid Hålandsvatnet, Randaberg, och la in den på norska motsvarigheten till Artportalen. Finn Mosti uppmärksammade bilden och efter lite konsultation kunde landets första mindre kejsare spikas. Det går i nuläget inte att rapportera arten där och den saknar också norskt namn. Se fyndet med bild här. Vill du läsa mer om artens förekomst i Sverige? Se här.

anapar
Mindre kejsartrollslända är idag lokalt allmän i sydöstra Sverige. Här en hane från Trelleborg. Foto: Magnus Billqvist.

Sommarlägret är igång

I skrivande stund pågår vårt alltid uppskattade sommarläger, detta år i Dalarna. Läs mer om det och hitta dit genom vår kalender.

Förra årets läger tog plats i Uppland. Foto: Ingela Gustafsson.