Månadens trollslända: den stilige grenadjären

Vintertid fortsätter vi att presentera arter från andra delar av världen medan våra inhemska arter inte är aktiva. Månadens trollslända eller egentligen trollsländor för februari 2021 är ”grenadjärerna”. På bilden nedan är det ”den stilige grenadjären”, en direktöversättning av namnet the Handsome Grenadier Agrionoptera sexlineata. Det är en av ett tiotal arter i släktet Agrionoptera som finns ibland annat Indien, Australien och sydöstra Asien. Följ länken här till vår hemsida för mer information om grenadjärerna och bilder på fler arter.

Hane av Agrionoptera sexlineata i Singapore.

Nytt lokaltips: Tjörnarp

Så här mitt i vintern är det långt till trollsländorna och abstinensen kan börja rycka tag i den hängivne. Vi vet inte hur det blir med eventuella reserestriktioner eller andra följder av Covid -19, men vi fyller löpande på med lokaltips så man kan drömma sig bort till en säsong full av trollsländor och platser att besöka. Vi återkommer med fler nya tips framöver, här är det senaste: Tjörnarpasjön i Skåne, en plats allt fler besöker för att se inte minst tvåfläckad trollslända.

Hona och hane tvåfläckad trollslända i Tjörnarp. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

ICO2021 framflyttat

I år är det dags för Worldwide Dragonfly Associations (WDO) världskonferens, denna gång på Cypern. Kongressen planerades att hållas i juni 2021, men till följd av osäkerheten kring Covid-19-pandemin har organisationskommittén beslutat att flytta det planerade datumet för kongressen framåt för att ge mer tid till vaccinerna ska rullas ut och förhoppningsvis för att viruset ska kunna kontrolleras. De nya datumen för ICO2021 är söndag 29 augusti till fredag 3 september 2021 och webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet när situationen utvecklas.

Månadens trollslända: januari

Årets första månadstrollslända är av tradition en utländsk art då det inte flyger några arter här hemma. I januari lyfter vi fram Paragomphus genei: en liten, vackert grönaktig trollslända som sällsynt kan påträffas i Portugal och Spanien samt på några av de större italienska öarna. I stora delar av Afrika är P. genei dock den vanligaste flodtrollsländan. Läs mer om månadens trollslända här

MOSAIK 3/20 på g

Så fort vi får möjlighet i julfirandet kommer nästa nummer av MOSAIK att skickas ut till alla medlemmar. Detta tredje nummer under året innehåller över 50 sidor och är ett mer nummer än brukligt, detta för att i någon mån gottgöra för att vi inte kunnat ses som vanligt under 2020. Vi önskar med 3/20 ett gott nytt år och riktar ett tack till alla som på olika sätt medverkat i Trollsländeföreningens aktiviteter och annat.

Månadens trollslända december

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden är det familjen Megapodagrionidae, Flatwings, som är på tapeten. Detta är små till stora flicksländor i en ganska stor familj med flera hundra arter i tropikerna, men många fler finns säkerligen att upptäcka.

Bilden nedan består av en hane ”Spray-zone Flatwing” Heteragrion triangulare, en av ett 50-tal arter i detta storvuxna, sydamerikanska släkte som är kända men många fler finns med säkerhet att upptäcka. Tittar du i vårt galleri på hemsidan så hittar du också ”Orange-and-black Flatwing” H. rogertaylori. Den senare är en av fyra arter i släktet som alla fått namn efter medlemmarna i Queen(!). Sålunda finns också H. freddiemercuryi, H. brianmayi och H. johndeaconi. Vi presenterar fem släkten av Flatwings med bilder här.

”Spray-zone Flatwing” Heteragrion triangulare, längs en strömmande flod i Brasilien.

Ny art för Sverige i akvarium

Vi har flera gånger tidigare berättat om att exotiska arter trollsländor kan hittas i anslutning till importerade vattenväxter. På det sättet har ett tiotal fynd i Sverige kommit till vår kännedom, men mörkertalet är sannolikt mycket stort. Se mer om detta här.

I oktober uppmärksammade Sanna i Sundsvall att det i hennes akvarium fanns flera flicksländelarver. En av dessa lämnade under helgen som var akvariet som färdigutvecklad slända, och Sanna kunde då fotografera den. Det visade sig vara en hane av kustflicksländan Ischnura senegalensis, den art som troligtvis oftast hittas i Europa på detta sätt. I Sverige har den dock inte tidigare säkert kunnat artbestämmas, så Sannas fripassagerare utgör landets första fynd av denna i Asien så välspridda art. Mer info och bilder kommer i nästa MOSAIK.

Ischnura senegalensis, dock fotograferad i Singapore. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Missa inte 28/11!

Glöm inte anmäla att du vill vara med på vårt årsmöte och redovisningen av årets mest spännande fynd av trollsländor! Du hittar allt du behöver veta här.

Några av arterna som det berättas om innan årsmötet 28/11. Foto: första Joakim Karlsson, sista Christina Sandblom, resten Magnus Billqvist.

Månadens trollslända november

Nu är vi inne i november månad och det är milt för årstiden. Några arter trollsländor går fortsatt att se men de blir snabbt färre och utöver vinterflicksländorna som övervintrar lär inga flygande trollsländor gå att se när månaden närmar sig sitt slut. De arter som kan ses nu har vi upprepade gånger uppmärksammat som månadens trollsländor, så nu gör vi som vi brukar när höst- och vintermörkret sluter sig: vi tittar utomlands. Vi börjar med ett släkte som kallas ”Rockmasters”. Läs mer om dessa flygande ädelstenar här

Tropical Rockmaster Diphlebia euphoeides, Queensland, Australien. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.