Mosaik 2/21 på gång

Nästa nummer av MOSAIK är under färdigställande och kommer troligtvis ut till alla medlemmar i början av augusti. Vi hoppas det är något ni ser fram emot! Ur innehållet i 2/21 som omfattar (minst) 50 sidor kan nämnas:

– Säsongen är långt ifrån över men då det gjorts en hel del intressanta fynd redovisar vi för dessa. Läs om flera nya provinsfynd, landets andra karmintrollslända, bästa beviset för att klarblå mosaikslända reproducerar sig i landet, mindre rödögonflicksländans fortsatta expansion med mera.
– Artikelserien Porträttet återkommer efter en tids frånvaro. Linda Birkedal har samtalat med Tommy Karlsson, pionjären som låg bakom landets första regionala atlasinventering och som ansvarar för Sveriges uppföljning och rapportering av arterna inom den biogeografiska uppföljningen.
– Per Karlsson Linderum har varit i Albanien på naturresa och berättar om trollsländor, naturen, bunkrar och delikatesser i ett av Europas mest glömda hörn.
– I Kåseriet bjuder vi in medlemmar att fritt kåsera kring trollsländor. Den här gången välkomnar vi John Strand som berättar om projektet LIFE-Good Stream och hur det fått honom biten av trollsländor.
– Linné var som vanligt först men vilka har sedan satt sin prägel på den svenska odonatologin? I den särklass längsta artikel vi haft med i MOSAIK redogör Magnus Billqvist för den svenska odonatologins historia, från Linnés lärare Kilian Stobæus på 1700-talet till den första karmintrollsländan 2019.

Månadens trollslända juli

Två arter av flicksländor dominerar kraftigt under sensommaren, nästan var du än befinner dig i landet kommer framöver sjöflickslända och pudrad smaragdflickslända att vara vanligast. Båda flyger dessutom länge, åtminstone in i september, så det är en bra idé att lära sig dessa två ordentligt. På det sättet kan du utesluta flera andra, liknande arter som inte alls förekommer lika rikligt. Månadens trollslända är en riktigt vanlig trollslända som finns allmänt på de flesta håll i Sverige och inte sällan ses i 100-tals eller till och med 1000-tals exemplar på samma plats. Den är lik flera andra arter men dessa är mycket mindre vanliga eller finns inte i hela landet. Hanen är tecknad i blått och grönmetallic, medan honan är smaragdgrön och beigegul. Sent på säsongen är de slitna och antar då en mer mörk eller brunaktig färgton. Pudrad smaragdflickslända finns i både näringsrika och mer näringsfattiga vatten, men särskilt vegetationsrika, grunda och stillastående vattenmiljöer, helst utan fisk eller kräftor. Läs mer om och se fler bilder på månadens trollslända här.

Hane. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Nya aktiviteter i kalendern

Sommarläger och trollsländehåvning för nybörjare: se kalendern här intill för nya aktiviteter i sommar! Sommarlägren är våra mest uppskattade arrangemang och efter förra årets inställda läger på grund av pandemin är det nu tillbaka.

Tack för din röst!

Nu är omröstningen av landskapstrollsländor slutförd: stort tack till alla er som röstade! Styrelsen kommer nu att se över resultatet och framöver presentera det på olika sätt.

Vi nominerar landskapstrollsländor

Även om det går förhållandevis bra för trollsländorna i Sverige så vill vi tillsammans med Natursidan uppmärksamma dem och miljöerna de lever i mer. Väldigt få arter är nationellt rödlistade men vi har ett moraliskt ansvar för ett knippe arter som är relativt vanliga här men hotade i stora delar av övriga EU. Pågående klimatförändringar har gjort att vi fått en del nya arter söderifrån, samtidigt som nordliga arter drar sig längre norrut. En del arter är välkända och enkla att se och känna igen, med stor utbredning. Andra är mer sällsynta för att de exempelvis är knutna till specifika miljöer eller så finns de endast regionalt. Ett sätt att uppmärksamma trollsländorna och deras miljöer är att utse en landskapstrollslända för varje landskap. I våra nomineringar har vi försökt spegla ovanstående och nedan redovisar vi för hur vi har resonerat.

Nomineringarna och hur man röstar presenteras på årsmötet den 2 maj. Först efter årsmötet blir det möjligt att rösta.

Så här har vi kommit fram till de olika förslagen
65 arter trollsländor har till och med 2020 observerats i Sverige. Sju arter som endast observerats tillfälligt eller som inte förökar sig regelbundet i landet har utelämnats. Detsamma gäller vassmosaikslända då denna sedan tidigare är utsedd till Närkes landskapsinsekt. Kvarstår gör då 57 arter som ska fördelas på 24 landskap. Detta innebär att samma art förekommer som förslag för mer än ett landskap, men vi har minimerat det så att samma art inte finns med mer än som mest två gånger.

Det vi beaktat är följande:
• Arten har sin huvudsakliga förekomst i landskapet.
• Arten är rödlistad eller hotad.
• Arten är med i Artskyddsförordningen/art- och habitatdirektivet/faunaväkteri.
• Arten hittades/beskrevs i Sverige för första gången i landskapet.
• Eftersträvat representation av samtliga släkten.
• Arten är knuten till en specifik miljö vi vill uppmärksamma.
• Arten är enkel att känna igen.
• Antal rapporter av arten från respektive landskap.
• Eftersträvat att samtliga 57 arter finns med.

Vem vill inte ha en bred trollslända på näsan? Bred trollslända är en av de tolv arter trollsländor som Linné var först med att beskriva. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: april

Äntligen börjar det närma sig, om några veckor börjar det röra på sig! En av de allra första är en av de vanligaste flicksländorna i skogsmiljöer: spjutflickslända. Sista veckan i april brukar de första kunna ses och ofta innan någon av de liknande arterna börjat flyga. Hannen är skimrande i blåsvart medan honan varierar mer i färgen, men är sedd bra även den något skimrande, lite metallisk i tonen. Spjutflickslända liknar flera av de andra arterna i samma släkte (Coenagrion) men har flera bra karaktärer för den som tittar lite närmare. Tänk på att de tidigaste, de som nyss lämnat larvhuden bakom sig, är dovare i färgerna. Se mer om månadens trollslända här.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Årets första MOSAIK är på g

Kring påsk kommer årets första nummer av MOSAIK att skickas till alla medlemmar. Årets första nummer av MOSAIK är snart på gång att skickas till alla medlemmar. I det 50-sidiga numret bjuds det bland mycket annat på förslag på landskapstrollsländor, en guide till dig som vill leta efter den mytomspunna tundratrollsländan, två nybörjares bekännelser och om rekordtidiga trollsländor våren 2020.Se mer om innehåll i det kommande och tidigare nummer här.

Kom igång med Artportalen

Det är många som njuter av och letar trollsländor som aldrig rapporterar vad de ser till Artportalen. Det är synd då informationen om fynd där är så väldigt viktiga. Vi vill därför hjälpa alla som vill att komma igång med att rapportera. Därför ger Trollsländeföreningen i april en digital distanskurs som visar hur man rapporterar, plockar ut listor och statistik. Vi visar hur uppgifterna kan komma till nytta vid planering, i atlasprojekt och i miljöövervakning. Se mer om kursen här.

Månadens trollslända: Clearspot Bluewing Zenithoptera lanei

Mars månad är här och på sina håll kan säkert vinterflickslända ha börjat röra på sig. Fler arter får vi vackert vänta på till åtminstone slutet av april. Vi fortsätter därför presentera utländska arter medan vi väntar på de svenska att komma igång. Trollsländorna i släktet Zenithoptera utmärks av den blå eller lila färgen på vingarna som gnistrar och skimrar i solen. Ett annat utmärkande drag är deras nästan unika förmåga att vika vingarna bakåt. I vila sitter de med vingarna hopfällda, även det något som är sällsynt bland egentliga trollsländor. Hannarna sitter exponerat i toppen av strån och fäller ömsom ihop och ömsom ut vingarna, och de gör så på ett besynnerligt sätt. Vingparen fälls in och ut oavhängigt av varandra. När det nedre paret är infällt och det övre ute ser hanen ut som blomman på en iris! Se bilder på detta och läs mer om släktet här.

Hona av Zenithoptera lanei, Brasilien 2020. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.