Större ängstrollslända

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) D: Große Heidelibelle Dk: Stor Hedelibel FIN: Lännensyyskorento GB: Common Darter N: Senhøstlibelle (äldre svenskt namn: stor ängstrollslända).


Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Tro det eller ej, men även i november är inte chansen över att se flygande trollsländor. Det är mycket få arter trollsländor som flyger så sent, men den art som påträffats längst och i flest antal i november är större ängstrollslända.

Denna art har setts så sent som 24/11, och decemberfynd framöver är inte en omöjlighet. För det krävs det förstås en mild höst. Ser du en trollslända i november är det med symstrkmycket stor sannolikhet större ängstrollslända.

Större ängstrollslända finns i stort sett alla typer av vattenmiljöer, så länge dessa är rena och inte alltför skuggade. Det är en pionjär som snabbt hittar till nyanlagda vatten.

Honorna lägger ägg i växter just under vattenytan. Larvutvecklingen är ettårig.

Tämligen allmän men ofta ganska lokal. I Finland endast på Åland och längs sydkusten till Helsingfors, och där i den mörka form som är känd som nigrescens. Denna mörka form förefalla finnas lokalt och spritt i hela Skandinavien.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Arten börjar flyga i juni, men är fåtalig ganska länge. Medeldatum i Skåne är 14/6 och det tidigaste fyndet är gjort 6/6. Större ängstrollslända är den art som rapporterats allra senast i Sverige, med det senaste fyndet i Skåne daterat 24/11 och slutmedel 8/11. Decemberfynd framöver är en möjlighet.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.