Orthetrum sabina

Orthetrum sabina. Foto: Magnus Billqvist/Trollsländeföreningen.

Om du varit i nordvästra Afrika, på Arabiska halvön, i Mellanöstern eller någonstans i Asien öster om Iran är det mycket sannolikt att du stött på O. sabina.

Orthetrum sabina är som släktnamnet antyder en sjötrollslända och därmed nära släkt med våra inhemska två arter mindre- respektive större sjötrollslända. Vid en första anblick är den dock inte särskilt lik dessa två och faktiskt heller inte de övriga 5-6 arterna i släktet som finns i Europa. Den skiljs från alla dessa i vår del av världen genom den extremt smala bakkroppen med vita bihang i kombination med gröna ögon och mellankropp med breda, ljusa ränder. I Afrika och Asien finns arter som är mer lika vilka liksom O. sabina har en mycket tunn bakkropp från ovan men där de sista segmenten är tjocka vilket gör att de från sidan ser ut att närmast ha en klubbformad ände.

Orthetrum sabina. Foto: Magnus Billqvist/Trollsländeföreningen.

Dess utbredning sträcker sig från Marocko i väst till Australien i öst och den är ofta mycket allmänt förekommande i ganska stora antal. Lätt att hitta är den också då den gärna sitter exponerat och finns i triviala miljöer nära samhällen. I Europa är den dock än så länge sällsynt och hittas där enbart på en del grekiska öar. Så nära som längs den turkiska kusten är den dock vanlig. Den lär framöver expandera vidare västerut och norrut, särskilt då arten för något av en nomadisk tillvaro och kan dyka upp långt från kända populationer. Viss hjälp kan den åtminstone i teorin också få genom handeln med akvarieväxter där den är en av de vanligare egentliga trollsländor att föras med växter från Asien till Europa (se mer om det här). I Sverige finns det oss veterligt ännu inga fynd av exotiska egentliga trollsländor men allt fler flicksländor kommer till vår kännedom.

Orthetrum sabina med svidknott (Forcipomyia sp) på vingarna. Foto: Magnus Billqvist/Trollsländeföreningen.

Du hittar alla våra presentationer av månadstrollsländor här.