Månadens trollslända: Tigrar i släktet Ictinogomphus

Senhösten är här och med den försvinner våra inhemska trollsländor. I vanlig ordning tar vi därför och blickar ut i världen för att under vintern presentera mer eller mindre exotiska arter. Först ut är det omstridda släktet Ictinogomphus som består av 20 arter i Afrika, Asien och Australien. Samtliga är gula och svarta och medelstora till stora och kallas i många språk för ”tigrar”. De separerade ögonen och de märkliga flärparna som särskilt hanarna har på bakkroppen visar att Ictinogomphus är flodtrollsländor, då detta är typiska kännetecken för alla arter i familjen Gomphidae. Detta är också det som de flesta kännarna är ense om, men i Australien är man av en annan uppfattning. De vill i stället föra släktet till Lindeniidae, en familj som inte erkänns av exempelvis The World Odonata List.

Hur som haver så är det inte minst för en nordbo imponerande arter att se. Jämfört med våra flodtrollsländor förefaller Ictinogomphus-arterna vara jättar, och de ses också ofta jaga och äta ganska stora trollsländor. Tre olika arter presenteras med bild nedan. I. australis förekommer i ganska stora delar av Australien men inte i den sydvästra delen. Där tar i stället den liknande arten I. dobsoni över. I sydostasien, ungefär från Laos och mot sydost till västra Papua Nya Guinea, återfinns I. decoratus. (klicka på bilderna för större format)