Kilfläckslända

aesisokAeshna isoceles (Müller, 1767)
D: Keilfleck-Mosaikjungfer Dk: Kileplet-Mosaikguldsmed FIN: Kiilaukonkorento GB: Green-eyed Hawker N: –


Kilfläckslända förekommer i rena, näringsrika, vegetationsrika och grunda vatten som vassjöar, diken, kanaler och dammar. Inte sällan utgörs vattnen av människoskapade miljöer som före detta tegelbruksdammar eller märgelgravar.

I vattnen med kilfläckslända återfinns ofta flytblads- eller vattenväxter som vattenaloe, gäddnate, vattenblink och dyblad. Larvutvecklingen är normalt tvåårig.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Kilfläckslända har en fläckvis utbredning som i Sverige är koncentrerad till de sydöstra landskapen Öland, Gotland, Skåne och Blekinge. Lokalt kan den vara tämligen allmän. I Danmark är den känd från i stort sett hela landet med undantag från västra Jylland. Inga fynd är gjorda i Finland eller Norge.

Beskrivning av arten, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
ArtDatabankens Artfaktablad.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.