Flicksländesläktet Pseudagrion

Hane av Gold-fronted riverdamsel Pseudagrion aureofrons, Queensland, Australien.

I vanlig ordning presenterar vi under vinterhalvåret exotiska trollsländor och turen har kommit till ett släkte flicksländor man som resenär i flera världsdelar snabbt kommer i kontakt med.

De flesta av de flicksländearter i Sverige där hanen är blåfärgad tillhör familjen Coenagrionidae, som globalt sett omfattar hela 1 300 arter. Familjens mest artrika släkte är Pseudagrion dit 156 arter förs. Samtliga finns i tropikerna med en vid utbredning med flest arter i Afrika (över 100), men de påträffas också i stora delar av Asien samt i Australien. Ett halvt dussin arter har tämligen isolerade förekomster i Egypten, Israel, Marocko och Syrien. En av dessa är P. sublacteum, som är den närmast förekommande arten från Sverige sett med populationer i både Israel, Marocko och Syrien.

Hane av Cherry-eye sprite Pseudagrion sublacteum, Marocko.

Familjen Coenagrionidae benämns på svenska som dammflicksländor, vilket passar väl in på en del av av arterna i släktet Pseudagrion. Flera är knutna till stillastående vattenmiljöer som dammar, sjöar och grunda våtmarker, i allt från oaser i öknar och i tropiska regnskogar. Det är dock ett variabelt släkte med kanske främst många arter som förekommer längs rinnande vatten, som huvuddelen av de australiska arterna.

Honorna är oftast tämligen oansenliga, tecknade i dovt bruna eller olivgröna toner med svarta tecken. Hanarna är ofta betydligt mer bjärt färgade, inte sällan med dova grundfärger men med tydligt avvikande partier med ”signalfärger” i gult, rött eller brandgult. Ofta är det dessa färger man först uppmärksammar hanarna genom, särskilt i mörka miljöer som i tropiska skogsmiljöer. Se exempel bland bilderna på P. ignifer och P. aureofrons. En del arters hanar i släktet är å andra sidan väldigt dunkelt tecknade och därmed svåra att upptäcka. Ofta har de dock likt ”vår” större kustflickslända åtminstone ett blåaktigt ”signalljus” på bakkroppen (se bild på P. jedda).

Hane av Flame-headed riverdamsel Pseudagrion ignifer, Queensland, Australien.

Andra arter, som P. microcephalum, en av de mest välspridda och allmänna arterna i släktet, är tecknad i färger och mönster som påminner starkt om ”våra” arter som exempelvis lyrflicksländorna. P. microcephalum tillhör för övrigt en av de arter som ibland dyker upp som larv eller imago i akvarier och liknande miljöer i Europa, oavsiktligt hitförd via handeln med akvatiska växter.

Hane av Blue riverdamsel Pseudagrion microcephalum, Singapore.

Som vanligt kan du klicka på bilderna för att se dem i större format och kunna bläddra mellan dem. Samtliga foton är tagna av Magnus Billqvist.