Nordisk kärrtrollslända

Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) D: Nordische Moosjungfer Dk: Nordisk Kærguldsmed FIN: Isolampikorento GB: Ruby Whiteface N: Østtorvlibelle


leurub

Hona. Foto: Björn Danielsson.

Vinterflickslända och sibirisk vinterflickslända övervintrar som vuxna sländor men utöver dessa finns det ett litet knippe arter som varma vårar kan börja flyga redan sista veckan i april. En av dessa är nordisk kärrtrollslända.

leurubkNordisk kärrtrollslända har gått starkt tillbaka på flera håll på kontinenten där den på sina håll är regionalt hotad eller försvunnen. I Norden är den fortfarande allmän men endast lokalt förekommande i Danmark. I Sverige finns nordisk kärrtrollslända allmänt i lämpliga miljöer i hela landet. Det är Värmlands landskapstrollslända.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Nordisk kärrtrollslända förekommer i sura och mycket till måttligt näringsfattiga, stillastående vatten på hedar och i skogsmiljöer. Dess livsmiljö överlappar myrtrollsländans och de förekommer därför ofta sida vid sida. Nordisk återfinns dock oftare än myrtrollslända även i något större vatten, men störst populationer påträffas i torvdominerade vattenmiljöer med ett pH mellan 3,8-4,1.

Larverna hittas främst i flytande vegetation och i och mellan annan tät vegetation. De är sårbara för fiskpredation, men tolererar förekomst av måttliga fiskpopulationer bättre än myrtrollslända. Larvens livscykel är normalt tvåårig.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.