leurub

Hanfärgad hona nordisk kärrtrollslända, O Nikkaloukta. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.