Klarblå mosaikslända

Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) D: Südliche Mosaikjungfer Dk: Sydlig Mosaikguldsmed FIN: Hohtoukonkorento GB: Blue-eyed Hawker N: –

Hanne klarblå mosaikslända, Öland 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Klarblå mosaikslända återfinns särskilt i mycket grunda, stillastående, vegetationsrika vatten som kan torka ut helt under sommaren. Det kan röra sig om tillfälliga vatten eller fördjupningar av olika slag i våtmarker som översvämmas på våren.

Första fynden i Sverige av klarblå mosaikslända gjordes på tre platser i Skåne under 2010 och under 2011 sågs den även på Öland samt åter i Skåne. Under 2010 skedde även parning och äggläggning men dessvärre gjordes inga återfynd.

Klarblå mosaikslända är en rörlig art som kan variera stort i antal mellan åren och kan nog påträffas var som helst, liksom andra mosaiksländor. De skånska fynden är gjorda vid grunda våtmarker i inlandet, i ansamlingar av höstmosaiksländor i direkt anslutning till kusten, längs skogsbryn i inlandet och i en kustnära våtmark. Fynden på Öland 2011 är gjorda i Helgolandsfällan på Ottenby.

Under 2011 gjordes fyra fynd på Öland. Tre fynd har gjorts i Danmark (två 2006, ett 2021) och ett i Finland (2008). 2018 var ett ovanligt bra år för arten på de Brittiska öarna och en hanne nådde ända till Island. Samtliga nordiska fynd är gjorda inom perioden 8/7-10/9.

Inga fynd gjordes i Skandinavien 2012-2018. På Öland och på Gotland sågs i augusti 2019 flera individer och parning samt äggläggning observerades på Öland. I Skåne noterades ensamma hannar på två platser och även osäkra observationer gjordes. Under 2020 återkom arten på Öland och sågs på tre platser i Skåne. I skrivande stund (aug 2021) har en fräsch hane setts på norra Öland, två hannar på södra Öland en yngre hane på södra Gotland och på tre platser i Skåne.

Fyndplatser för klarblå mosaikslända i Sverige till och med 2020. Platser där revirhållande individer uppehållit sig i åtminstone några dagar är markerade med namn och pilar, övriga består av mer tillfälliga fynd. Gula fynd gjordes 2010–2011, gröna 2019–2020. Uppgifter från Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.