Klarblå mosaikslända

Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) D: Südliche Mosaikjungfer Dk: Sydlig Mosaikguldsmed FIN: Hohtoukonkorento GB: Blue-eyed Hawker N: –

Hanne klarblå mosaikslända, Öland 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Klarblå mosaikslända har liksom flera andra sydliga arter expanderat i nordlig riktning. Att det är klimatförändringar som är det största skälet till expansionen för klarblå mosaikslända står klart då lämpliga miljöer för arten aldrig saknats.

Huvuddelen av de trollsländearter som i takt med klimatförändringarna expanderar i nordlig riktning utgörs av generalister, och i utkanten av utbredningsområdet påträffas de mest i miljöer som grustag och kalkbrott. Klarblå mosaikslända påträffas dock inte i sådana miljöer, utan istället i mycket grunda, stillastående, vegetationsrika vatten som kan torka ut helt under sommaren. Det kan röra sig om tillfälliga vatten eller fördjupningar av olika slag i våtmarker som översvämmas på våren.

Äggen läggs i dy eller liknade som kan vara fullständigt uttorkad. Helst läggs de i gropar som bildas av större djurs tramp. Vid Svarta hål och vid Lundsjön består de av spår av kor, vid Stavröds mosse observerades ingen äggläggning, men där fanns tydliga spår av vildsvin och dovhjort. Kotramp är det vanligaste substratet för äggläggning i England, medan det i Spanien sker där vilda, större djur gått omkring. Rimligen borde även hästtramp vara adekvat. Fördelen med att lägga ägg i dessa gropar är troligtvis att de fortare fylls med vatten. Äggen kläcks i mars och redan i juni är de redo att lämna vattnen.

Första fynden i Sverige av klarblå mosaikslända gjordes på tre platser i Skåne under 2010 och under 2011 sågs den även på Öland samt åter i Skåne. Under 2010 skedde även parning och äggläggning men dessvärre gjordes inga återfynd. Inga fynd gjordes i Skandinavien 2012-2018. Sedan 2019 har arten setts allt mer i främst Skåne och på Öland men även på Gotland och i Blekinge.

Rapporter av klarblå mosaikslända i Sverige till och med 2022-08-01. Uppgifter från Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.