Bred trollslända

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) D: Plattbauch Dk: Blå Libel FIN: Litteähukankorento GB: Broad-bodied Chaser N: Blåbredlibelle


Hane av bred trollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bred trollslända är en mellanstor blå eller gul trollslända med mycket bred bakkropp vilket gör dess utseende unikt.

I Sverige finns den upp till Norrlandsgränsen och strax däröver, men verkar vara fortsatt på spridning vilket bekräftas av några fynd längre norrut. I Finland finns den något längre norrut än i Sverige, medan den finns i hela Danmark men i Norge endast längst i sydost.

Bred trollslända är allmänt förekommande i mindre vatten som är näringsrika och med liten eller sparsam vegetation. Helst vill den ha partier med öppen strand. I skogsdominerade områden är den sällsynt eller lokalt förekommande, där det finns sura eller näringsfattiga miljöer, men det kan också bero på att det där saknas blottade, öppna strandpartier.

Alla rapporter i Artportalen 2012-01-01–2023-05-31.

Den ses ofta vid mycket små och tillfälliga vatten, som regnpölar eller små vattenfyllda hålor orsakade av boskapstramp. Bred trollslända dyker upp mycket snabbt i nygrävda vatten, men försvinner senare när vegetationen sluter sig. Den kan därför gynnas av störning av vattenmiljöer som kreaturstramp, maskinskador i terrängen och restaurering av exempelvis grodvatten.

Unga och honor har knallgul bakkropp, vilket kan påminna något om bålgeting. De har bruna ögon och mellankropp med ljusblå eller vita skulderlinjer, vilket andra blå arter saknar. De stora, mörka vingbasfläckarna är större än liknande arter, och de tydliga fläckarna på framvingarnas baser är den ensam om att ha.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Den yngre hanen blir alltmer blå och kan under en period ha samma färgtoner som den svenska flaggan. Hanen blir som könsmogen blå på bakkroppen. Honan har ännu bredare kropp än hanen men behåller den gula färgen. Båda könen kan med åldern mörkna betydligt.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.