Mindre kejsartrollslända

Anax parthenope (Selys, 1839) D: Kleine Königslibelle Dk: Lille Kejserguldsmed FIN: Sormusukonkorento GB: Lesser Emperor N: –

Hona, Ottenby, Öl 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Mindre kejsartrollslända förekommer i en mängd vattenmiljöer, möjligen med förkärlek för större vatten som sjöar, stora dammar och breda, långsamt rinnande vatten. Den tolererar även brackvatten. De flesta fynd i landet hittills bekräftar detta, då de flesta fynden gjorts i f d tegelbruksdammar, vattentäkter, skärgård och liknande miljöer nära havet, snarare än i mindre våtmarker inåt land.

Mindre kejsartrollslända har spridit sig stadigt norrut sedan 1990-talet, med det första fyndet i Sverige 2010. I Sverige gjordes de första fynden i Småland (och möjligen på Öland) i juli 2010. I några fall rörde det sig om patrullerande hanar och i några fall individer som fångats i Helgolandsfällan på Ottenby.

Rapporter på Artportalen till och med 2021-09-03. Observera att samtliga ej varit möjliga att validera.

Under 2011 gjordes ytterligare ett tiotal fynd i Skåne, Småland och på Öland. I Skåne har patrullerande hannar fortsatt att ses 2012 och under 2013-2015 sågs för första gången mer än en individ och båda könen på samma plats. Även parning observerades. Under 2013-2015 sågs den dock endast i Skåne och inte på någon annan plats i landet. De senaste åren (2019-2021) har mindre kejsartrollslända ”exploderat” och setts i flera nya landskap och särskilt i sydöstra delen av landet, där flera populationer har bekräftats. I dagsläget är den nu till och med lokalt tämligen allmän i ett band från sydvästra Skåne till Västervik..

I Finland gjordes första fyndet vid Kopparnäs i juli 2013 och i Danmark hittades larver på Bornholm 2016. Första fyndet i Norge gjordes i juli 2022.

Fenologi 2010–2021-09-03. Data från Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild i galleriet nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.