Våra lokaltips

Domälletjärnen, Dalsland. Foto: Magnus Billqvist.

Domälletjärnen, Dalsland. Foto: Magnus Billqvist.

Vi lägger här upp lokalbeskrivningar av ställen vi själva gillar eller besökt med föreningen. Vi vill gärna veta om du har en eller flera lokaler att tipsa om, som vi kan ta upp här. Kanske vill du själv skriva om just din favoritplats? Hör gärna av dig till oss om du har tips att dela med dig av, särskilt utanför Skåne där vi har ganska många redan.

För att göra det enklare för dig att bidra med just din favoritplats kan du få enkla instruktioner att följa när du skriver.

De flesta av dessa tips är tills vidare hämtade från Trollsländebloggen.

I Sverige

Skåne
Badsjöarna, Järavallen
Björkadammen, S Malmö
Christinehofs Ekopark
Pydden och Eksholmsjön
Fågeltoftakärret
Grundsjön
Gullåkra mosse
8 Lingasjön
Stensoffa och Svarta hål
10 Stockamöllan
11 Svabesholm
12 Svartavad
13 Ugglarps mosse
14 Äsphult och Åbro
23 Blistorp

Blekinge
Grundsjön (6 på Skånekartan)

Småland
15 Nerängarna
27 Stångån
30 Kronobäcks våtmark

Öland
16 Albrunna kalkbrott

Västergötland
31 Gullsjöhålorna

Bohuslän
22 Sannemyran

Östergötland
17 Grytkärren

Dalsland
20 Smedserudstjärnet
21 Domälletjärnen

Närke
24 Halvfaren
25 Kvismaren

Uppland
26 Södra Roslagen (20 lokaler totalt)
28 Vånsjöåsen + Torslundagropen
29 Grundsjön

Dalarna
18 Midskogstjärnen

Torne Lappmark
19 Pulsujärvi, Torne lappmark

Utanför Sverige
– Göksudeltat, Turkiet
– Limonlu, Turkiet
– Valongo, Portugal