Nyckel till ängstrollsländorna

Gulfläckad ängstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Gulfläckad ängstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ängstrollsländorna har börjat flyga och med det börjar flera arter ses som kan vara mycket svåra att artbestämma. Det finns dock några enkla tips för att snabbt kunna utesluta och artbestämma en majoritet av individerna. Epitheca – Trollsländebloggengjorde 2014 en mycket enkel och generaliserad nyckel för att bidra till att fler ängstrollsländor skulle kunna artbestämmas. Nyckeln har sedan dess flitigt använts.

Här hittar du en uppdaterad version av nyckeln.