Månadens trollslända: grön mosaikslända

P1030662_bMånadens trollslända är enligt många en av eller kanske till och med den allra vackraste av våra trollsländor. Grön mosaikslända är en stor, blågrön (hane) eller grön (hona) slända som ofta lägger sina ägg på växten vattenaloe. Arten är hotad på många håll i Europa och särskilt skyddad inom EU. I Sverige är den relativt ovanlig och påträffas framförallt i östra Mellansverige. Förmodligen finns den dock på många oupptäckta platser. Särskilt i sydöstra Sverige och i Norrland saknas kunskap om artens status. Grön mosaikslända är en av de arter som vi tillsammans med ArtDatabanken och Länsstyrelsen vill uppmärksamma särskilt: se mer om månadens trollslända här.

Föregående månadstrollsländor 2016
Jan: karmintrollsländaFeb: västlig trädflickslända. Mar: sibirisk vinterflickslända.Apr: nordisk kärrtrollslända. Maj: guldtrollslända
Juni: bred kärrtrollslända