Nytt lokaltips: Domälletjärnen, Dls

Domälletjärnen, Dalsland. Foto: Magnus Billqvist.

Domälletjärnen, Dalsland. Foto: Magnus Billqvist.

Kroppefjälls naturreservat ligger cirka 6 km nordost om Högsäter och 15 km väster om Mellerud. Det är ett ganska stort reservat med många våtmarker. Även utanför reservatet finns det många vatten som på flygbilder ser intressanta ut. Under Trollsländeföreningens besök i området den 5 juni 2016 hann endast två av dessa besökas. Att det blev så få berodde bland annat på att det första var så bra: Domälletjärnen, Vännestångsmossen. Tjärnen visade sig vara en riktig pärla – se mycket mer om den platsen och många fler bland våra lokaltips här.