IMAG6247

Torvströmossen. Södra hörnet av Smedserudstjärnet. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.