aessub

Gungflymosaikslända, Ormagyl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.