P1040595_b

Både vingmärkena och banden på vingarna gör arten omisskännlig. Foto: Magnus Billqvist.

Bandad ängstrollslända