Månadens trollslända: vinterflickslända

Mars månad är här och med den ökar chansen radikalt för att man ska stöta på vinterflickslända. Det finns tre arter vinterflicksländor i världen och gemensamt för de alla är de diskreta färgerna och att de övervintrar som fullbildade sländor. Det är det senare som gör att man till skillnad från alla andra arter trollsländor kan se vinterflickslända under tider på året då inga andra arter flyger. De kan övervintra långt från vattensamlingar och störst chans att hitta dem under mars har man på solbelysta, öppna marker som gläntor och hyggen. Lite senare återfinns de vid vatten där de letar partners. Se mer om månadens trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.