Årsmöte i Linköping

När:
5 maj, 2018 kl. 10:00 – 16:30
2018-05-05T10:00:00+02:00
2018-05-05T16:30:00+02:00
Var:
Bergqvists rum, Fontänen, Linköping
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
Sverige
Kontakt:
Magnus Billqvist
0709641443

Den 5 maj är det dags för föreningens årsmöte, denna gång har turen kommit till Östergötland. I vanlig ordning blir det kringaktiviteter. Då vi kommer att bjuda på fika och Bergqvists rum vi ska hålla hus i inte är jättestort vill vi att ni meddelar om ni kommer. Gör så till Magnus.

Vi samlas kl 10.00 vid Fontänen för samåkning ut. Vi återvänder i tid för lunch.
Efter lunch blir det föredrag och efter det själva årsmötet (som går ganska fort).

Vinterflickslända, Sölve grustag, Bl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Har du foton, larvhudar eller annat du vill ha hjälp med så ta med dessa. Det blir också i vanlig ordning försäljning av böcker, dekaler, smycken med mera.

Två föredrag är klara:
– Biogeografisk uppföljning av Sveriges trollsländor: Tommy Karlsson. Hur ser läget ut för våra hotade arter, var har de eftersökts osv.
– Exotiska trollsländor från resor till Australien, Marocko, Turkiet, m fl: Magnus Billqvist. Vi får se exempel på spektakulära arter från ett knippe länder, varav några arter är sådana som hittats i samband med handel av akvarieväxter även på våra breddgrader.

Vi börjar med att besöka Rosenkällasjön för att leta efter vinterflickslända. Se mer om området här.

På kvällen samlas de som vill och äter middag till självkostnadspris ihop på trevlig lokal. I övrigt är arrangemanget gratis.

Alla handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.
förslag på verksamhetsplan 2018
verksamhetsberättelse 2017

Varmt välkomna till Linköping!

Dagordning årsmöte 5 maj 2018

 1. Öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och propositioner (inga inkomna)
 10. Fastställande av verksamhetsplan
 11. Fastställande av budget och medlemsavgift
 12. Fastställande av styrelsens storlek (minst fem personer)
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga ledamöter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning och sammankallande i densamma
 17. Val av ombud till SEFs stämma
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.