Trollsländeföreningens årsmöte

När:
2 maj, 2021 kl. 16:00
2021-05-02T16:00:00+02:00
2021-05-02T16:15:00+02:00
Var:
Träff via Zoom
Pris:
Gratis
Kontakt:
Magnus Billqvist
0709641443

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE & PRESENTATION AV LANDSKAPSTROLLSLÄNDOR
Härmed kallas samtliga medlemmar till föreningens årsmöte 2 maj 2021 kl. 16.00.

Under 2020 sköt vi på grund av pandemin fram årsmötet på våren för att om möjligt kalla till ett ”vanligt” möte när det var möjligt. Under 2020 blev det aldrig så och först i november blev det istället ett digitalt årsmöte. Då vi i nuläget inte vet hur det blir 2021 har styrelsen tagit det säkra före det osäkra och kallar till ett digitalt årsmöte 2021. Årsmötet kommer därför liksom 2020 att hållas via Zoom.

För att vara med behöver du inget program. Se nedan under ”Tänk på” för mer information. Anmälan krävs för att få den länk som behövs för att vara med. När det är dags så klickar du på länken för att ansluta till mötet. Förutom en länk får du när du anmäler dig ett id för mötet och ett lösenord. Ibland behövs dessa inte utan du kommer in bara genom att klicka på länken. Anmäler dig gör du senast dagen innan till Ingela.

Årsmötet börjar kl. 16.00 men redan kl. 15.45 kan du ansluta för att testa tekniken och prata med andra. Mötet inleds med att vi kort går igenom hur man skriver i chatten, begär ordet och liknande som krävs för att man ska kunna rösta vid behov och vara en aktiv deltagare om man så vill.

Innan mötet läggs handlingarna till årsmötet ut på vår hemsida. Där hittar du verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan, stadgar, föregående årsmötesprotokoll och dagordning.

Efter formaliteterna presenterar styrelsen sitt förslag på landskapstrollsländor! Vi nominerar tre arter för varje landskap, en av de tre ska sedan via röster från medlemmar och allmänhet leda till att en trollsländeart utses för varje landskap. Se mer om detta i kommande MOSAIK samt på hemsidan (läggs ut efter årsmötet).

Tänk på:
• Att du har en fungerande mikrofon och ljudkälla (hörlurar, headset el motsv).
• Under mötet sätter alla utom den som pratar sina mikrofoner på mute (överstruken mikrofonsymbol).
• Webbkamera är trevligt men det är inte en nödvändighet. Det kan bli så att vi måste stänga av våra kameror om kvaliteten blir för hackig. Ljudet är viktigast!