Blodröd ängstrollslända

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) D: Blutrote Heidelibelle Dk: Blodrød Hedelibel FIN: Verikorento GB: Ruddy Darter N: Blodhøstlibelle


Blodröd ängstrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Blodröd ängstrollslända som uppvisar det karakteristiska ”T”-et mellan vingfästena och ”halsen”.

Blodröd ängstrollslända är en av arterna som flyger allra senast. Mest observationer görs under sensommaren, men den fortsätter flyga en bra bit in i oktober.

Det är en iögonfallande ängstrollslända där båda könen kan vara bjärt röda. Särskilt gäller det hanen, som med sin klubbformade bakkropp och blodröda färg både är lätt att artbestämma och enkel att uppmärksamma.

Honan är som alla andra ängstrollsländor mer gultonad i färgen men äldre kan bli röda, om än inte lika kraftig som hanen. Båda könen har helt svarta ben och ett svart T-liknande tecken på ovansidan av mellankroppen, som ingen annan art har.

Blodröd ängstrollslända föredrar varma, grunda och vegetationsrika småvatten. Vanligast är den i stillastående och tämligen symsanknäringsrika vatten. Den är mer sällsynt förekommande i mycket långsamma vattendrag, som i kanaler och diken, och i en aning sura och bräckta vatten. Den förekommer mycket ofta tillsammans med smaragdflicksländor i vegetationsrika vatten som varje år torkar eller nästan torkar ut.

Larvutvecklingen är ettårig.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Den är mycket allmän i Danmark och större delen av Sverige upp till Hälsingland och Dalarna medan observationer längre norrut ännu saknas. I Finland var den länge endast känd från Åland men har på 2000-talet rapporterats allt mer och förekommer nu i södra delarna av landet. I Norge finns den endast kring Oslofjorden, men något enstaka fynd har gjorts längre västerut.

Vissa år sker stora inflöden av arten till Norden och den är fortsatt på spridning så fynd allt längre norrut är att vänta.

Det kan vara svårt att artbestämma ängstrollsländorna, även om just blodröd är relativt enkel. Använd gärna vår förenklade nyckel för artbestämning av ängstrollsländor.

Vill du bidra med mer information eller bilder? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.