Brun kejsartrollslända

Anax ephippiger (Burmeister, 1839) D: Schabracken-Königslibelle Dk: Brun Kejserguldsmed FIN: Kulku-ukonkorento GB: Vagrant Emperor N: Vandrekeiserlibelle (äldre svenskt namn: vandrande mosaikslända).

Teneral hona. Marocko 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Brun kejsartrollslända finns som allra närmast regelbundet i allra sydligaste Europa och Nordafrika, men den kan dyka upp långt därifrån mitt i vintern, med fynd hittade i snö på t ex Brittiska öarna under december och januari. Den har setts tillfälligt så långt norrut som på Färöarna och på Island och är därmed en av de mest nordligt observerade trollsländearterna i världen.

Fyndplatser i Sverige enligt Artportalen till och med 2020-09-30.

Skälet till att en så sydlig art kan ses på våra breddgrader står att finns i dess överlevnadsstrategi. När de lämnar vattnen så lämnar de dessa för att bli könsmogna och först då besöka vatten igen, så långt samma som för alla andra arter. Skillnaden här är att brun kejsartrollslända förekommer i väldigt torra områden, där det kan vara stora skillnader mellan åren i tillgång på vatten. Därför flyger de mycket långa sträckor och det verkar som de gör så på väldigt hög höjd, och kan då föras långt av vindarna. Särskilt i vissa väderlägen dyker de upp i norra Europa, håll särskilt utkik efter löpsedlar som varnar för ”blodregn”, vilket utgörs av röda sandpartiklar från Sahara som förs hit med vindarna och med dem kan det följa bruna kejsartrollsländor.

Fenologi för de svenska fynden. Observera att fynd här är detsamma som rapport, så samma individ(er) kan vara rapporterade flera gånger. Data: Artportalen.

På grund av detta kan de också dyka upp precis när som helst på året. Det finns gott om fynd i Europa under vintern och mycket tidiga vårar, när inga andra större trollsländor flyger. Därför uppmärksammas de också, då vem som helst som ser en trollslända på vintern kan reagera på den. Med fler och fler som intresserar sig för trollsländor i Sverige lär det bli fler fynd av brun kejsartrollslända framöver. Håll utkik!

Arten har endast observerats vid en handfull tillfällen i Sverige. Första fyndet gjordes i Helgolandsfällan på Ottenby, Öland i juni 1995 (sex individer). Samma år sågs den första gången i både Danmark och Norge och i Finland först 2014. De flesta fynd i Nord- och Mellaneuropa är gjorda i de västliga delarna, inte minst på de Brittiska öarna där det finns över 150 fynd t o m 2019.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.