Brun mosaikslända

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) D: Braune Mosaikjungfer Dk: Brun Mosaikguldsmed FIN: Ruskoukonkorento GB: Brown Hawker N: Brunlibelle


Brun mosaikslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Brun mosaikslända är en av de allra mest rapporterade trollsländorna i Norden. Detta för att den både är vitt utbredd och enkel att känna igen. Få andra, stora arter är så enhetligt bruna. Ser du en stor, brunaktig trollslända i skogsmiljö är det väldigt ofta just brun mosaikslända. Har den dessutom kolafärgade vingar kan du vara säker på din sak. De färgade vingarna gör att arten går att känna igen på avstånd i flykten.

Mängden rapporter beror också på att brun mosaikslända flyger ganska länge, med de allra tidigaste fynden från slutet av maj och de senaste en bit in i oktober.

Den finns i väldigt många typer av stillastående och långsamt rinnande, vegetationsrika vatten, men är mest individrik i skogsmiljöer och kan i utpräglade jordbrukslandskap vara fåtalig eller saknas. Den ses inte sällan söka föda i trädgårdar, längs skogsvägar och i gläntor eller andra öppna ytor i skog som hyggen, ängar och på myrar.

Fenologi. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Parningen sker tidigt på morgonen. Larvutvecklingen tar två till fyra år.

Arten förekommer allmänt eller mycket allmänt inom nästan hela sitt utbredningsområde och är en av de allra mest rapporterade trollsländorna i Norden. Det är en av få trollsländor som över huvud taget har observerats på Island (aug 2011), men allt tyder på att den liftat dit med fartyg. Brun mosaikslända går dock tillbaka kraftigt i stora delar av Europa och är bedömd som Sårbar (VU). Se bedömningen här.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.