Ceriagrion cerinorubellum

Hanne, Singapore 2018. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Släktet Ceriagrion är ett stort och utbrett dito med ett 50-tal arter i Europa, Afrika, Asien och Australien.

Många av dem är mycket färggranna, vilket inte minst gäller månadens art C. cerinorubellum, som är mycket vanlig i stora delar av Asien. Honorna av alla Ceriagrion är vanligen mer diskret färgade men en del kan vara exempelvis bjärt röda, gula eller gröna, särskilt som tenerala (helt färska).

Flera av arterna i släktet Ceriagrion tillhör de exotiska trollsländor som oftast hittas i Europa i akvarier, zoo-affärer och liknande. Dit har de kommit som larver eller ägg med importerade vattenväxter. Se mer om detta fenomen här.

I Europa finns det två arter Ceriagrion: C. tenellum och C. georgifreyi. Den förstnämnda finns ganska utbrett på kontinenten och på brittiska öarna, som närmast oss påträffas den i Tyskland. Den sistnämnda är däremot en stor sällsynthet och starkt hotad, med fragmenterade förekomster på Balkan. Båda arterna är bjärt röda.