Flodflickslända

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) D: Blaue Federlibelle Dk: Fjerbenet Vandnymfe FIN: Sulkakoipikorento GB: Blue Featherleg N: FjærbeinvannymfeFlodflickslända föredrar öppna, långsamt rinnande vatten med gott om flytblads- och strandvegetation, men kan också hittas i angränsande stillastående vatten, om än inte lika talrikt. Den verkar också klara av lätt bräckta vatten men trivs inte i förorenade, vilket förklarar varför den ofta saknas i utpräglade jordbrukslandskap.

Flodflickslända lägger ägg i flytande material som i blad eller i stjälkar av igelknopp, jättegröe och näckrosor, eller i annat material som flyter eller sticker upp ur vatten som rötter och murket trä.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Flodflickslända är sällsynt och lokal i Danmark och i Norge finns den endast i den sydöstra delen. I Sverige och Finland förekommer den i de södra halvorna men saknas på Öland och på Åland.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


plapenkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.