Guldtrollslända

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) D: Falkenlibelle Dk: Grøn Smaragdlibel FIN: Vaskikorento GB: Downy Emerald N: Smaragdlibelle


Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Guldtrollsländan är en av de allra första trollsländorna att på våren lämna vattnen. Varma vårar kan den åtminstone i den södra delen av landet då ses redan sista veckan i april.

Det finns flera grönmetallicglänsande trollsländor men guldtrollsländan är den enda på vingarna under april till maj. De andra arterna kommer igång först i juni, eller möjligen under de sista dagarna i maj. Med andra ord är allt guld som glimmar innan dess verkligen just guld.

Många guldtrollsländor lämnar ofta vattnet samtidigt, vilket medför att det går att se arten i stora antal på ett sätt som är ovanligt bland egentliga trollsländor. Ett bra ställe att uppleva detta är i Skåne vid Krankesjön, där upp till 300 ex har observerats samtidigt. Flera rapporter finns från mitten av maj omfattande fler än 100 ex från dammarna alldeles norr om forskningsstationens parkering vid Stensoffa.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Artportalen.

Guldtrollslända förekommer i hela Norden utom i fjällregionen. Guldtrollslända föredrar ganska vegetationsrika, näringsfattiga till inte alltför näringsrika vatten som dammar, sjöar, tjärnar, kanaler, kärr och mossar i skogs- och trädmiljöer. Den kan återfinnas fåtaligt i öppna och mer näringsrika miljöer, men verkar vara frånvarande i helt öppna odlingslandskap. Larvutvecklingen är två- till treårig.


coraenkLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.