Gulfläckad ängstrollslända

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) D: Gefleckte Heidelibelle Dk: Gulvinget Hedelibel FIN: Elokorento GB: Yellow-winged Darter N: Gulvingehøstlibelle


Hane. Foto: Håkan Jernehov.

Gulfläckad ängstrollslända är en liten, vacker och lättigenkännlig ängstrollslända. Trots färgerna och de saffransgula vingarna kan den dock vara oväntat svår att få syn på. Detta då den smälter väl in i vegetationen.

Gulfläckad ängstrollslända finns i varma vatten och kärr som är grunda och vegetationsrika och kan nästan helt sakna öppna vattenytor. Dessa kan mycket väl torka ut under högsommaren. Den kan också hittas i mer eller mindre tillfälliga vatten som skapats genom kraftiga regnfall. Dess största populationer finns längs tidvis översvämmade, breda, av kor betade strandängar längs näringsrika slättsjöar.

Fynd på Artportalen t o m 2018-08-06.

På grund av förkärleken till grunda vatten kan arten under en del år nästan utebli medan den andra år förekommer betydligt vanligare, vilket också beror på att det då kommer stora inflöden från kontinenten. Det senare sker oregelbundet men när det sker kan gulfläckad ängstrollslända dyka upp i ganska stora antal och långt utanför ordinarie utbredningsområde och i hela västra Europa, där den på flera håll normalt helt saknas. Kartan över dess utbredning här intill ska därför ses som en illustration över var den observerats, inte var den finns.

Larvutvecklingen är vanligen ettårig.

Gulfläckad ängstrollslända finns i hela Danmark och i södra och mellersta Sverige och Finland. I Norge finns den i den sydöstra delen samt i ett isolerat område i mellersta delen. Arten har under delar av sitt utbredningsområde gått kraftigt tillbaka och även försvunnit regionalt från många länder i Europa. Även i södra Sverige och Danmark var arten förr betydligt mer utbredd.

Rapportera gulfläckad ängstrollslända: se mer här.

Fenologi 2010-2015. Ev fynd utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
– Förenklad nyckel till artbestämning av ängstrollsländor.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.