Karmintrollslända

Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) D: Feuerlibelle Dk: Flammelibel FIN: – GB: Broad Scarlet N: –


Karmintrollslända, Trelleborg juni 2021. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Karmintrollslända är en sydlig art som sedan åtminstone 1980-talet uppvisat en stark spridning norrut. Den har nått tyska och polska Östersjökusterna och första fyndet i Danmark gjordes under 2015. Första fyndet i Sverige gjordes i östra Skåne i juli 2019. Arten har sedan dess setts på ett trettiotal platser i Danmark och två gånger till i Skåne (juni 2021, juli 2022).

I norra delen av utbredningsområdet finns den främst i grunda, solvarma pölar i grustag, kalkbrott och liknande. Enstaka individer kan teoretiskt dyka upp var som helst, men störst chans att se den här bör man ha vid stillastående vattensamlingar nära kusten. På natten kan den lockas av starkt ljus från fjärilslampor och fyrar.

Hanen är mycket territoriell och gör utfall mot andra hanar från utsiktspunkter ute i vattnet eller ännu hellre ifrån strån i kanten. Spana längs vasskanter, öppningar i vegetationen och strån som sticker ut ur strandbrinkar.

Mest liknar karmintrollslända olika arter av ängstrollsländor. Den är dock bredare och något kraftigare byggd. Hanen är bjärt röd. Honor och unga hanar är ljust beigea, med en bred, ljus linje ovanpå mellankroppen. Båda könen har långa, ganska breda vingmärken och gula eller röda teckningar även på vingarna.

Karmintrollslända har en lång flygtid som kan starta tidigare än de flesta av de övriga röda arterna vilket borde göra att den uppmärksammas om den skulle hitta hit: håll utkik!

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.


Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna