Kraftig smaragdflickslända

Hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Lestes dryas (Kirby, 1890) D: Glänzende Binsenjungfer Dk: Sortmærket Kobbervandnymfe FIN: Isokeijukorento GB: Robust Spreadwing N: Sørmetallvannymfe


Kraftig smaragdflickslända finns i grunda vatten och våtmarker som under torra somrar helt kan torka ut. Det kan vara grunda torvgravar, gamla grustag, bräckta vatten och kärr. Kraftig smaragdflickslända koloniserar snabbt nyskapade vatten och kan på grund av snabb larvutveckling även utnyttja tillfälliga vatten.

lesdrykLarverna har en hög tålighet mot uttorkning av vattnen de lever i vilket tros vara en anpassning för skydd mot fisk, groddjur och andra artgrupper som utgör ett hot mot arten. Detta gör att det kan vara en stor säsongsmässig variation i antalet individer som lämnar vattnen.

Larvutvecklingen är ettårig.

Kraftig smaragdflickslända har i Sverige en ganska sammanhängande utbredning upp till Gästrikland. Det finns spridda observationer längs Norrlandskusten hela vägen upp till finska gränsen, vilket kan tyda på att arten antingen finns mer utbrett där än vad dagens kunskap visar, eller att det finns isolerade populationer.

I Finland förekommer den upp till svenska gränsen. Den finns i hela Danmark men i Norge endast i den allra sydligaste delen.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av kraftig smaragdflickslända.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.